Adolescència

L’etapa de l’adolescència és existencial en el desenvolupament de l’ésser humà.

Els adolescents es troben enuna etapa de cambis, no només a nivell físic i fisiològic, sino també a nivell psicològic.

Trobem a molts nois i noies amb dificultats d’autoestima, inseguretat, falta de límits i d’habilitats socials, aparences, desorientació, etc…

No és d’extranyar, ja que es troben en tierra de nadie…ja no són petits/es i tampoc adults…i el pares, en ocasions, esperem que adaptin la seva resposta com a nens/es o adults segons la situació…i és més complicat del que ens sembla.

A les sessions se els hi ofereix un espai de recolzament i orientació.

Un espai on poder ser i estar, oferint-lis la possibilitat d’expresar-se en llibertat i sense judicis.

Durant el procés terapèutic, cada noi/noia, aprèn a responsabilitzar-se dels seus sentiments i de la gestió dels mateixos.

És important que aprenguin a ser conscients de les seves necessitats, respectar-les i aceptar-les.

Les sessions són d’una hora.

Donat que la familia és un pilar fonamental per als joves, serà necessari que els familiars vinguin a algunes de les sessions.

Depenent de cada cas, la psicoterapeuta els guiarà de com i quan s’ha de fer el seguiment, segons sigui més apropiat per a cada jove.

La primera consulta es gratuïta…demana cita sense compromís t’explicarem com treballem i els beneficis de la psicoterapia.