Assessorament a families

En aquest espai, proporcionem recolzament a aquelles families que necessiten un acompanyament en aquelles dificultats que esdevenen quan es converteixen en pares.

Configurar i arrelar els valors que volen transmetre, el tipus d’educació, respecte i obligacions, límits, etc.

Entenem la familia com la columna vertebral del benestar del nen/na, al llarg del procés que suposa convertir-se en individu.