Infantil

En aquestes sessions, s’ofereix un espai per a que el nen pugui expressar tot allò que senti, sense por a ser jutjat o reconduit.

És molt important per als més petits poder expressar amb llibertat les seves emocions, d’aquesta manera, podran comprendre, desde molt més a prop, qué els hi està passant, fet que els conduirà a acceptar les diferents situacions en les que es troben, i per tant, poder trobar eines per desenvolupar-se més saludablement.

Es crearà un espai on els més petits se sentin còmodes per aprendre a treure el millor d’ells mateixos.

A través del joc terapèutic, els contes, les titelles, la pintura, el món simbòlic,…ens aproparem a ells acompanyant-los en el seu procés integral.

Les sessions seran d’aproximadament una hora, depenent de l’edat del nen o la nena. Serà imprescindible fer una presa de contacte amb la familia abans de començar les sessions, així com fer un seguiment al llarg del procés terapèutic.

La familia és la base del nen o la nena, així com ho són els fonaments per als edificis.