Psicoteràpia

La psicoteràpia consisteix en acompanyar a qualsevol individu a lliberar-se dels estats emocionals que l’impedeixen aconseguir el seu propi benestar.
L’objectiu consisteix en prendre consciència de còm funciones para obtenir recursos que t’ajuden a auto-gestionar-te d’una forma més sana, i restablir així el teu equilibri.

La base del nuestre mètode de psicoteràpia, es la Terapia Gestalt.

La terapia Gestalt és una terapia humanista, amb influències del psicoanàlisi i de la filosofía oriental.
Aquest tipis de psicoteràpia, no se centra en l’enfermedad, sino més bé en generar salut desde les potencialitats que posseeix la pròpia persona, enfocada a un procés vivencial del propi desenvolupament personal.

“La terapia Gestalt no es un conjunto de técnicas sino la transmisión de una actitud, una forma de estar en la vida” Claudio Naranjo.

Centrada en l’aquí i l’ara, en el moment present. Tot el que succeeix es ARA, ja que el passat ja no existeix i el futur està per arribar. Desde la Gestalt, apostem per a que l’individu es fagi càrrec de sí mateix amb l’ajuda de l’AUTO-RECOLZAMENT. Reforçar-lo és una de les principals tasques, tant en la terapia individual com en la grupal.

Posa la seva atenció en la experiència, centrrant-se en el moment present. Quan ets conscient del teu Aquí i Ara, es produeix una ACCEPTACIÓ del moment que s’està vivint.

Quan es parla d’ATENCIÓ en terapia Gestalt, ens referim a atendre’s a un mateix, a saber identificar les nostres pròpies emocions, sentiments i sensacions en cada situació determinada, no escapant i/o desconectant de l’experiència. Desde la premisa de que som més que la suma de les parts, la nostra visió es global. Canvio jo, canvia el medi (el meu entorn) i per tant, canvia també la meva relació amb el medi. Si donc sempre la mateixa resposta, encara que la situació sigui canviant, es produeix la neurosi (el conflicte).

El precepte estrella es l’adonar-se. Quan ens adonem del que sentim i ho reconeixem com a por, ràbia, alegría o rebuig, podem acceptar viure allò que ens està passant, transitant-hi en comptes d’evitar-ho.
Quan la por, la vergonya o la culpa ens impedeixen viure en el present, siguent fidels a nosaltres mateixos/xes, comencem a reprimir emocions i/o sentiments que es queden anclats en nosaltres fent-nos enmalaltir (ansietat, estrés, frustració, impotència, etc), arribant inclús a manifestar-se també enla nostra salut física.

Per a la teràpia Gestalt, la responsabilitat (ser responsable de un mateix) es bàsica.

El primer que traballem en aquest tipus de teràpia de procés personal, és responsabilitzar-nos d’allò que fem sentim i vivim a partir de la nostra experiència.
Si em responsabilitzo de mí mateix/a, deixo de culpabilizar a l’entorn de tot el que em succeeix (èxits i fracasos).

La Gestalt ens convida a deixar de somiar les nostres vides i a començar a viure-les.

Quan em responsabilitzo de mí y prenc consciència del meu present, sóc capaç d’agafar les regnes de la meva vida i canviar i/o transformar allò que no es meu. Només aixó tinc recursos suficients per afrontar el que em passa.

Demana cita sense compromís.